Feng Shui studio

sme tu pre vás od roku 1998

--------------------------------------------------------------------------

POSUDKY-ANALÝZY

 

JESEŇ 2022

ZIMA 2022-23

DOMY, BYTY, FIRMY, PREVÁDZKY, OBJEKTY, LOKALITY, ÚZEMNÉ CELKY atd

pre aktualizáciu stránky kliknite F5 

 
HLAVNÁ STRÁNKA

NÁVRAT NA HLAVNÚ STRÁNKU

ON-LINE KOMUNIKÁCIA

Od novembra 2019

môžete využívať on-line

konzultácie a školenia

cez aplikáciu SKYPE

 AKO NA TO ?
 Pošlite nám SMS

 na číslo : 00421 905 479 695

 V TVARE :

 žiadam o SKYPE konzultáciu + 

 vaše meno a priezvisko
 ALEBO,

 jednoducho skúste, či sme práve on-line

 zadajte SKYPE kontakt :

 Hermes Feng Shui Academy

--- 

VIAC INFO

ZÁKON PREDCHODCOV

 FENG SHUI PRAKTICKÉ PRÍKLADY

  PRIESTOROV ON-LINE cez internet

  Byty, Domy, Pozemky, Chalupy, Podnikateľské priestory, ...

ČO J E A AKO FUNGUJE ZÁKON PREDCHODCOV

Dalo by sa to povedať asi takto jednoducho.

To, čo sa v minulosti na danom pozemku, ďalej pri výstavbe a neskôr počas užívania, v danom priestore (v prevádzke, v dielni, v dome, na chalupe, v byte, ...), dialo predchádzajúcim majiteľom, alebo užívateľom, to sa bude diať aj novým majiteľom alebo nájomníkom.

A dokonca aj v približne rovnakých termínoch, ale s tým rozdielom, že sa to môže udiať v nasledujúcich rokoch, alebo v nejakých cykloch, teda raz za nejaký, pravidelne sa opakujúci, čas.

Všetko okolo nás je takpovediac nataktované, presne rovnako, ako to, že ráno vyjde slnko na Východe, potom nasleduje dopoludnie, následne poludnie, popoludnie, západ slnka, večer a noc. No a znovu ráno,  ...

A takto to plynie a opakuje sa každý deň. A preto sa aj história opakuje. Opakujú sa aj krízy, vojny, atd. Len sú akoby inak zabalené. Všetko, čo už raz nastalo, má tendenciu a schopnosť sa v nejakom cykle, v nejakej forme, možno trochu iným spôsobom, a za rozdielnych okolností, zopakovať.

Rozdiely sú možno aj v tom, že sila negatívnych dopadov bude buď  postupne klesať, alebo postupne narastať, alebo sa to bude striedať v určitých obdobiach či cykloch.

Rozdielnosť dopadov, a ich následkov, je samozrejme aj v tom, kto, teda akí obyvatelia v danom priestore bývajú, aké majú guačíslo, aké majú rozloženie živlov vo svojich 4 pilieroch osudu, aký majú vek, zdravotný stav a ako majú zariadený priestor. Teraz nemyslíme zariadený a harmonizovaný podľa Feng Shui, to teraz vôbec neberme do úvahy, lebo možno každý už vie, alebo tuší, že prostredníctvom týchto systémov a metód sa dá čo-to upraviť, harmonizovať, odstrániť, či eliminovať. Takže na to teraz akoby zabudnite.

Takže zákon predchodcov je dosť zásadná vec ak niečo kupujeme, keď sa chceme presťahovať a niekde na danom mieste, v konkrétnom priestore, žiť svoj život, partnerský vzťah, priviesť na svet deti, vytvoriť si rodinu a realizovať svoje plány, túžby, koníčky, predstavy a svoju kariéru. Je toho dosť, nemyslíte?

Takže prečo je vhodné popýtať sa tzv. starousadlíkov, alebo si čo-to o nehnuteľnosti vopred zistiť?

A ako to vlastne celé fyzikálne funguje?

Skúsime to povedať krátko, lebo je to podrobnejšie rozpracované v na to určených častiach tejto webstránky. Takže teraz len stručne. Všetka hmota okolo nás sa skladá z minerálov a ako iste mnohí viete, minerály dokážu do seba postupne absorbovať rôzne informácie. Typickým príkladom sú pamäte u počítača alebo mobilného telefónu, atd.

Takže okolitá hmota, z ktorej sa skladá objekt (jeho steny, ...), ale aj zariadenie, vybavenie a predmety, dokážu do seba absorbovať všetky emócie, deje a situácie, ktoré sa v priestore udiali, dejú a aj tie, ktoré sa v danom priestore ešte len budú diať.

Keďže každá hmota podlieha entropii, tak v určitom čase, v presne identifikovaných termínoch, začne postupne tieto nakumulované informácie, teda deje a situácie, uvoľňovať do svojho okolia.

A tým obaľuje, teda impregnuje ľudí, ktorí sa v danom priestore nachádzajú, a zároveň aj všetko okolo nich, teda aj oblečenie, kozmetiku, jedlo, vodu, ...

Takéto deštrukčné programy potom ľudí, veci a predmety postupne infikujú, teda sa postupne načítajú do ich energetických štruktúr (do energo-informačného poľa obyvateľov / užívateľov priestoru), a to jak počas dňa, doma, v práci, ale hlavne počas spánku. A tieto deštrukčné programy urobia postupne v ich energo-informačnom poli, a teda v osude, a v jeho jednotlivých možných fraktáloch, neželané zmeny.

ČO MÔŽU OBSAHOVAŤ STARŠIE PRIESTORY

Predstavte si to asi tak, ako keď sa náhodou stretnete s človekom, ktorý má nádchu. A keď ste spolu dlhšie a dýchate spoločný vzduch, tak sa aj vám môže neskôr zhoršiť zdravotný stav.

Ako sa dané nakumulované deje a situácie vlastne uvoľňujú, ak sa už dostali do minerálnych štruktúr hmoty múrov, nábytku či predmetov?

Všetko okolo nás sú vibrácie a frekvencie. A platí to aj o emóciách, hádkach, chorobách, proste pri všetkom.

A práve prostredníctvom už spomínanej entropie sa začnú postupne, alebo naraz, uvoľňovať. A to si predstavte asi tak, ako je to pri bublinke, ktorú vyfúknete z bublifuku. Bublinka za určitý čas, za určitých okolností, praskne a do okolia uvolní svoj obsah, teda to, čo predtým obaľovala.

Hovoríte že bublinka obsahuje len vzduch, ktorý je okolo, a ktorý sa do nej dostal fúknutím cez vaše pľúca. No tak si zapáľte cigaretu a urobte to isté. Bude bublinka obsahovať aj dym z cigarety? No asi áno. No a ten dym si predstavte ako emóciu, hádku, smútok, bolesť, depresiu, ktorá sa dostala a zapísala do minerálnych štruktúr okolitej hmoty. No a keď príde jej čas, tak proste praskne a vy ten "dym" vydýchnete. No ale v danom priestore, v príslušnej chvíli, v danom momente, nepraskne len jedna bublinka, ale veľké množstvo takých bublín. A tak dlho budú praskať a pôsobiť (a tak často), ako dlho trvala depresia, smútok, bolesť, nešťastie, smola, hádky, plač, ochorenie, finančné problémy, partnerské problémy, atd., čiže ako dlho sa to dialo predchádzajúcim majiteľom. Pamätajte si, že platí staré známe pravidlo, že čo sa deň kazí, tri dni sa napráva, atd., proste násobky troch.

AKO TO FUNGUJE U NOVOSTAVIEB

A teraz ako zákon predchodcov platí a funguje u novostavieb napríklad bytov?

Opomenieme, čo sa dialo v danej lokalite, alebo mestskej časti v minulosti, a za akých okolností boli pozemky nadobudnuté, kto bol, alebo nebol pri tom ukrátený. Ďalej opomenieme aj to, čo bolo na príslušnom pozemku predtým - skládka, sklad, atd., alebo čo sa na danom pozemku dialo a udialo v minulosti, ale aj pri výstavbe daného objektu (úrazy, havárie, ...), to znamená čo sa udialo ľudom, ktorí na stavbe pracovali, v akej boli nálade, či psychickom rozpoložení, a nevynímajúc materiály, ako a kde vznikli, kde boli vyrobené a kedy.

Bolo to dlhé, ale museli sme to popísať, aby sme boli dôslední. Ale toto všetko teraz akože vylúčime. Na väčšinu týchto možných negatívnych tendencií a možností existujú postupy ako ich zmierniť, očistiť a ošetriť, ale je ich treba urobiť včas a dôsledne.

A teda hovoríme o novom priestore, napríklad o novostavbe bytu, do ktorej sa nasťahujete ako prví majitelia.

Po čase začnú na ľudí pôsobiť, u niekoho do pár mesiacov, u niekoho do roka, dvoch, či troch (závisí to od bioenergetickej kondície daných osôb) disproporcie samotného bytu, domu, či iného objektu. Z čoho tieto disproporcie vyplývajú? Napríklad z chýbajúcich častí, z nekompatibility priestoru s obyvateľmi / užívateľmi (ako celku), ale aj jeho miestností s jednotlivými obyvateľmi priestoru, z príslušného roka, kedy sa do objektu nasťahujete, z energetickej hodnoty jednotlivých Palácov a častí priestoru, z dispozičného riešenia bytu, z umiestnenia miestností s vodou, ďalej sú to smery, ktorými spíte, pracujete, oddychujete, atd. Do toho budú ešte pôsobiť ďalšie faktory a to, aký je priestor napríklad vo vašej práci, atd.

A ak je takýchto disproporcií priveľa, tak vo vašom novom byte či dome môžu postupom času začať hádky a konflikty, ktoré budú posilňované každou novou hádkou, alebo výmenou názorov, ktorá sa v priestore udiala predtým. A to preto, že sa vložená emočná energia hádky, aj s emóciami, myšlienkami, vyhrážkam, prianím a želaním, zapísala do energetických štruktúr priestoru. Spomeňte si na zákonitosti fyziky - energia sa nestráca, iba mení svoju formu a podobu. A pri hádke, ale vlastne pri akomkoľvek silnom emočnom vypätí, je do okolitého priestoru vygenerované dosť energie na to, aby sa daný typ energie dokázal zapísať do minerálnych štruktúr okolitej hmoty. No a táto energia vás bude samozrejme ovplyvňovať aj v budúcnosti.

Mnohí si teraz možno povedia. Ja predsa viem prečo u nás vznikajú konflikty. No lebo on/ona robí to, či ono, alebo naopak nerobí to, či ono. A preto si napríklad aj prestávame rozumieť.

Ale to, čo považujete za príčinu, môže byť v skutočnosti iba dôsledok a teda je to iba váš subjektívny pohľad. Príčina môže byt skrytá a vo väčšine prípadov aj je. A to jak v priestore, v ktorom bývate, tak aj v ľuďoch vo vašom okolí.

A keď teda hovoríme o priestoroch a nie o vašich známych a príbuzných (to je témou inej časti tejto stránky), príčina môže tkvieť v tom, že priestor má disproporcie v jednej, alebo vo viacerých oblastiach, alebo je s vami, alebo s vašim partnerom, či deťmi, nekompatibilný a vy nič netušíte. A teda ani nič nerobíte, aby ste danú príčinu našli a po prípade ju odstránili. Veď kto by si pripustil, že by to mohol spôsobovať jeho byt, či dom, teda priestor.

No a tak sa postupne konflikty prehlbujú, opakujú sa častejšie a stávajú sa už pravidelnou súčasťou vášho života. A nakoniec sa možno rozvediete, možno ochoriete, možno skrachujete.

ČO MÔŽU SPÔSOBOVAŤ PREDMETY

Takéto patogénne energie sa ale zapisujú nielen do múrov, ale aj do nábytku a do okolitých predmetov.

A neplatí to len pre predmety v byte, ale napríklad aj pre autá, motorky, atd. Dokonca by vám starí Nitrančania vedeli rozprávať o jednej motorke, na ktorej sa každý, kto ju vlastnil, zabil. Zaujímavé je, že motorka to vždy nejako "prežila" a keď si ju znova niekto kúpil a opravil, tak sa situácia zopakovala. A teraz si dajte otázku a skúste si na ňu popravde odpovedať. Kúpili by ste si napríklad byt, kde sa predchádzajúcemu majiteľovi zabil syn na motorke a vy máte tiež syna, ktorý jazdí na motorke? Dúfame že po prečítaní týchto riadkov už nie.

Okolo "zákona predchodcov" sa dá pojednávať naozaj veľmi veľa.

Existujú celé rady domov, v ktorých bývajú vdovy, a nemusia byť zrovna vo vysokom veku. V Nových Zámkoch je ulica, na ktorej sa v minulosti obesilo viacero majiteľov domov. Sú panelové budovy, kde bývajú pod sebou iba samé ženy, inde zase bývajú, na viacerých poschodiach v rovnakých bytoch nad sebou, iba rozvedení.

Alebo vo výškovom paneláku spáchali samovraždy viacerí muži vo viacerých bytoch skokom z okna, atd., je toho veľa.

ZÁKON PREDCHODCOV A PODOBNOSTI (ROVNAKOSŤ) U STARŠÍCH OBJEKTOV

Ale ešte by možno bolo vhodné spomenúť ďalší typ zákona predchodcov, ktorí si mnohí vôbec neuvedomujú. Takže keď opomenieme to, že sa na jednej ulici v Nitre pod Zoborom stalo viac vrážd a samovrážd, a že na jednej ulici v nemenovanej obci sa v jeden rok stalo viac úrazov chrbtice a viacerí aj ostali na vozíku, tak si niekto môže povedať, že je to náhoda. No možno z jeho uhla pohľadu a podľa jeho skúseností. Ale my z praxe vieme, že náhody neexistujú a do veľkej miery sa na tragédiách podieľajú práve objekty v kombinácii s tzv. "príhodným" obdobím, či konkrétnymi termínmi. Je treba si uvedomiť fakt, že keď sme hovorili "o uliciach", tak tam boli na jednej aj na druhej strane ulice postavené staršie, ale približne, alebo úplne, rovnaké domy. Poznáte to, ako sa kedysi stavalo. A podobne rovnako-typovo sa začína stavať aj dnes (šetrí sa na projektoch, ale aj na pozemkoch - radovky).

No a v týchto domoch na tej ulici bývali rozliční obyvatelia, možno aj s rozličným osudom. A predsa sa im to stalo. Niektorí dopadli horšie, iní trochu lepšie, ale viac či menej ostali postihnutí.

Voláme to kaskádový dominoefekt. Napríklad je ulica na svahu, tak ako v jednej nemenovanej obci, a energia cchi sa po svahu rozbehne rýchlejšie. A ak objekty na ulici spĺňajú patričné parametre, a teda sú približne rovnaké, tak v jednom konkrétnom roku sa môže spomínaný efekt proste spustiť a tragédia, alebo nešťastie, ide takpovediac dom od domu. Nemusí to byť len počas daného roku. Môže sa to rozložiť do dlhšieho obdobia. A nemusí to ísť do radu dom za domom, ale môže to ísť napríklad obdom, alebo to proste môže skákať. Ale nakoniec, po nejakom čase, je určitá časť ulice podobnými okolnosťami postihnutá a väčšinou si to ľudia všimnú až potom.

No a teraz sa dostávame k ďalšej možnosti, ktorá platí a vyplýva zo zákonitostí predchodcov, alebo z rovnakostí a podobností.

ZÁKON PREDCHODCOV - SYNDRÓM DVOJČIAT U NOVOSTAVIEB

Dobrá rada vyplývajúca z našej dlhoročnej praxe. Neopakujte projekty svojich budúcich domov po svojich známych, alebo z katalógov. Spomeňte si na príklad, ktorý sme popisovali o ulici, kde sa nachádzali rovnaké domy a rovnako tam bolo plno vdov. U takejto situácie je ale väčší predpoklad toho, že si dané okolnosti niekto všimne, lebo sa to nachádza na jednom mieste.

Ale keď sú rovnaké objekty roztrúsené po jednotlivých mestách, alebo po celej krajine, tak toto je podstatne ťažšie dať si do súvislosti, alebo si to všimnúť. Dokážete to len vtedy, ak už máte za sebou veľké množstvo analyzovaných a harmonizovaných objektov a ich rodinných situácii.

U podobných, resp. rovnakých projektov rodinných domou funguje viac problematických tendencií naraz.

Najprv u nich, pôsobí tzv. spriemerovávanie, ďalej prenos záťaží, a nie v poslednom rade aj tzv. syndróm dvojčiat. Treba si uvedomiť, že sú to vlastne klony toho istého projektu, len prispôsobené na aktuálnu situáciu pozemku (niekedy ani to nie).

Takže sa pri nich môže diať, a aj sa deje, približne to isté ako je to pri dvojčatách. Čo sa deje jednému, deje sa aj druhému, lebo sú medzi sebou vzájomne duchovne a energeticky priamo prepojené. Teda zdieľajú veľmi podobný až rovnaký osud. Duchovné prepojenie objektov robí autor prvotného projektu. No a keď sú teda tieto projekty energeticky aj duchovne prepojené, tak chtiac, či nechtiac, v ich energetických úrovniach nastávajú prenosy z jedného, už fyzicky zrealizovaného objektu, na druhý, tretí atd., aj keby boli od seba vzdialené stovky kilometrov.

Takže medzi nimi nastávajú prenosy, a to od prvotného projektu, teda návrhu, až po posledný. Je to aj preto, lebo energia cchi, keď už raz navštívi podobný priestor, tak daný priestor a jeho parametre, to znamená hodnoty, deje a situácie do seba "nasníma". A ak sa stretne s podobným objektom, tak ho ľahko spozná a podľa zákonitostí efektivity potom tieto parametre, a deje či situácie, v inom podobnom objekte zasa odovzdá, ale s tým rozdielom, že navyše spustí a aktivuje aj deje a situácie, ktoré vyplývajú z danej, teda rozdielnej orientácie daného objektu.

Aj keby bol, a znova to prízvukujeme, vzdialený stovky kilometrov.

Ľudia si to všimli aj na iných veciach a preto nemajú radi, keď po nich niekto opakuje. Prečo? Lebo môže začať zdieľať rovnaký osud. A teda ten, kto je okopírovaný, teda po kom sa niekto opičí, príde o časť svojej energetiky a aj o časť svojho šťastia (niekedy aj o všetko). Je to vlastne vedomá alebo nevedomá krádež.

Takže, ako sme podotkli, určité rozdielnosti tu predsa len sú. A to v možnej orientácii daného objektu, na tom ktorom pozemku, v tom-ktorom meste, alebo štáte. Ale hlavná línia, teda prvotný projekt, a jeho dispozícia, a teda aj negatívne disproporcie sú dané a rovnaké. No a na tomto základe nastávajú u takýchto "klonov" rôzne ďalšie a následné kombinácie vhodných, ale aj nevhodných tendencií, ktoré sa medzi nimi na energetických úrovniach vzájomne prenášajú. No a kombináciou týchto hodnôt potom obyvatelia podobných objektov bytov a domov viac či menej zdieľajú aj podobné osudy.

Mierne rozdielnosti sú ďalej aj v rozdielnych typoch obyvateľov a to napríklad v ich guačíslach a v rozložení živlov v ich individuálnych 4 pilieroch osudu. To znamená, že jedným obyvateľom rovnakého objektu v danom meste sa môže udiať podobné ako ďalším s rovnakým domom v inom meste, alebo obci. Ale u jedných to bude fatálne a u druhých to môže mať miernejšie, ale predsa len citeľné následky.

U jedných sa to udeje v jednej oblasti, u ďalších zasa v inej oblasti a sfére ich života a to podľa toho, ktorú z oblastí života má tá či oná rodina, alebo jej člen, viac či menej oslabenú, zaťaženú, teda ohrozenú.

Ale v podstate sa udeje u všetkých skoro to isté a veľakrát aj v rovnakých rokoch, len u niektorých si to odnesie celá rodina, u ďalších len matka, v ďalšej rodine s podobným domom syn, atd.

S takýmito podobnosťami sa stretávame do dnešnej doby a je ich neúrekom. A týka sa to jak starej zástavby, tak aj novej, a platí to samozrejme aj pri panelových bytoch a bytovkách. No a preto je nanajvýš vhodné dané priestory upravovať a zindividualizovávať, aby sa do čo najväčšej možnej miery tieto tendencie rovnakých objektov, teda dvojčiat, eliminovali. Správnym prístupom a presne cielenými zmenami sa objekt, a teda jeho priestor, postupne energeticky do veľkej mieri odpojí z tzv. karmického kruhu a teda osudu podobností ostatných rovnakých objektov.

A aj z týchto dôvodov je vhodné priestor správne harmonizovať presne na mieru jeho konkrétnych obyvateľov. Ďalej nepoužívať pri zariaďovaní módne trendy, ktoré väčšina ľudí opakuje a ktoré zas a znova spôsobia len spriemerovávanie, prenosy, a ešte viac prepájajú jednotlivé dispozične rovnaké priestory medzi sebou. A preto je žiadúce, aby priestor získal individualitu a tak sa odlíšil od ostatných, ale v súlade so zásadami a princípmi feng shui, ktoré zároveň do priestoru doplnia tie živly a prvky, ktoré priestoru chýbajú a ktoré, ak by neboli doplnené, by si potom priestor ťahal z energetických štruktúr svojich obyvateľov.

Uvedomte si, že dobré domy, alebo teda priestory, sa v drvivej väčšine prípadov nepredávajú. Tie dobré väčšinou končia u realitných maklérov a u ich rodinných príslušníkov, či dobrých známych a to skôr, ako sa vôbec na realitný trh dostanú. No a na trhu ostanú tie ostatné, medzi ktorými sa nachádzajú jak objekty, ktoré až po patričnej úprave môžu spĺňať hodnotenie "veľmi dobré", ďalej sú tam "vhodné", no a postupne to klesá až na úroveň "nebezpečné". No a keď si tieto niekto kúpi, tak si naozaj kúpi tzv. Čierneho Petra, ktorý mu ostane, ako sa hovorí, do slova a do písmena v rukách. A keď sa ho čím skôr nezbaví, čo môže byť už tiež problematické, tak aj keď v ňom nebude bývať a priestor ostane prázdny, alebo ho začnú prenajímať, tak na majiteľa tieto záťaže po určitom čase dopadnú s plnou silou. Teda záťaže, ktoré generuje daná nehnuteľnosť, a teda tie, ktoré so sebou daná nehnuteľnosť prináša.

ZÁKON PREDCHODCOV U OBJEKTOV, KTORÉ PRINIESLI MAJITEĽOM ŠŤASTIE A PROSPERITU

Pripomeňme si výrok, ktorý možno poznáte z niektorej z feng shui kníh, ako dobrú radu.

A to, že je vhodné vyberať si tie priestory, v ktorých boli majitelia šťastní, darilo sa im a zbohatli tak, že si napríklad kúpili dom (alebo niečo iné). A teda takýto priestor že prinesie automaticky šťastie, zdravie, úspech a prosperitu aj vám.

Nehovoríme, že toto takpovediac prvoplánové tvrdenie, pravidlo, či rada, nemá čosi do seba, ale zase je to podmienené, a teda aj platné, len za určitých špecifických okolností. Ale berme ho ako dobrý základ a predpoklad.

Ak teda opomenieme fakt, že daní majitelia priestoru boli možno s daným priestorom kompatibilní, teda boli určitých Guačísiel, ďalej že mali "dielom náhody" aj vhodné rozloženie živlov v ich 4 Pilieroch osudu a že byt obývali v rokoch, kedy boli tieto roky priaznivo naklonené danému typu objektu (typ východný, typ západný), s konkrétnym priaznivým vchodom a navyše konkrétneho živlu. Zároveň bol byt možno relatívne nový, teda v dobrej jak technickej, tak aj energetickej kondícii, a že "dielom náhody" mali správne umiestnený jak osobný, tak aj ostatný nábytok a zariadenie, či vybavenie priestoru, a "náhodou" mali danými bytovými doplnkami stimulované tie správne energetické body, a aj dané zariadenie a vybavenia priestoru bolo v dobrom energetickom stave (nie veľmi staré alebo poškodené) a bolo aj v správnom prevedení jak materiálov, živlov tak aj ich farebných odtieňov.
No a obyvatelia mali pri osobných rozboroch z výpočtov napríklad práve priaznivé obdobie, a čo je tiež dosť podstatné, boli relatívne mladí, a teda mali silné a nepoškodené bio-energetické štruktúry poľa, lebo "šťastnou náhodou" mali naozaj dobrých a žičlivých známych, priateľov alebo rodinu, a nikto im nezávidel.

Tomuto sa vo feng shui hovorí "Reťazec Perál".

No tak za takýchto okolností áno, mohlo sa im dariť a darilo sa im. Ale, ako sme povedali, ak toto opomenieme a postavíme sa do situácie, kedy daný byt či dom predávajú, tak sme minimálne (už len z časového hľadiska) v inej pozícii. A to preto, lebo môžu prísť napríklad zlé roky pre ten-ktorý typ a vchod do daného bytu. Ale v byte už budete bývať vy a nie tí predchodcovia a vy ste možno iné typy Guačísiel a máte iné rozloženie živlov v 4 pilieroch osudu, a teda sa ľahko môže stať, že s bytom ste nekompatibilní. No a navyše si byt zariadite inak ako oni (možno podľa módnych trendov) a použijete iné farby a materiály (samá napodobenina, umelina, sivá, biela alebo nebodaj čierna či antracitová, ...).

Takže takáto prvoplánová rada vám nakoniec môže priniesť úplný, ale naozaj úplný opak toho, čo ste od nej pôvodne očakávali. A teda naopak môžete o majetok prísť a potom asi len sucho skonštatujete, že to feng shui aleže vôbec nefunguje. A prečo sa to udialo si teraz skúsime vysvetliť na príklade.

Spomeňte si, že začiatočná myšlienka mala čosi do seba, ale bola naozaj prvoplánová, lebo na to, aby sa udialo to, či ono, musí byť splnených viacero predpokladov a podmienok.

A znovu pripomíname, že "to isté" nie je vždy "to isté".

No a teda podstatu si skúsime vysvetliť na príklade zlatokopov,

Jeden zlatokop mal v susedstve svojho záboru (pozemku, kde hľadal zlato) kolegu. Počas celého roka obaja rovnako pracovali na získavaní zlata zo svojich záborov. Ale tento "náš" zlatokop si všimol, že sused zrazu začal bohatnúť, lebo na svojom zábore narazil na veľkú zlatonosnú žilu. Všetci zlatokopi snívajú jeden spoločný sen, a to, že nájdu toľko zlata, aby už v živote nemuseli pacovať (tí skromnejší chcú nájsť aspoň toľko zlata, aby zbytok "roka" už nemuseli pracovať). No a tento jeho sused do konca sezóny zbohatol natoľko, že svoj zábor uvoľnil a tým pádom ho "sprístupnil" ostatným zlatokopom. Ak je takýto zábor voľný, tak aby ho niekto mohol získať, musí splniť určité podmienky. No a "náš" zlatokop striehol na tú správnu chvíľu a s vypätím všetkých síl sa mu nakoniec podarilo všetkých predbehnúť a "zlatonosný" zábor na seba zaregistrovať.

Pripomeňme si, že zákon predchodcov hovorí, že ak dané miesto - byt, dom, pozemok, kancelária, ... priniesli predchodcom to, po čom túžite aj vy, mali by ste to na rovnakom mieste dosiahnuť aj vy. Na a takto uvažoval aj náš zlatokop. A keď nastala nová sezóna, pustil sa s vervou do práce. A ako to dopadlo? Na konci roka skrachoval a ešte ho aj zastrelili. Tu sa natíska otázka, prečo sa to všetko udialo? Je to jednoduché. Preto, lebo tam už žiadne zlato nebolo. A jeho veriteľ si to s ním vybavil svojským, vtedy dosť tradičným, spôsobom.

To isté platí aj u nehnuteľností. Energetika danej nehnuteľnosti môže klesnúť, z hľadiska živlového vyčerpania materiálov, z ktorých sa daná nehnuteľnosť skladá, pretože táto energia, a živly s ňou súvisiace, už boli vyčerpané (v danom prípade sa vyčerpali na zbohatnutie predchádzajúceho užívateľa nehnuteľnosti).

A preto môže nový vlastník skôr ochorieť, skrachovať, alebo ... zomrieť. Nevynímajúc jeho rodinných príslušníkov, ktorí s ním v danej nehnuteľnosti bývajú, alebo tam majú ešte uložené svoje osobné veci. Hovoríte že predsa tá rekonštrukcia, ktorú nový majiteľ urobí, by to mala zmeniť? Malá poznámka, vyššie sme spomínali, že na to, aby nehnuteľnosť prinášala to, čo priniesla prvému majiteľovi, pôsobí viacero faktorov. Znovu ich tu nebudeme vymenovávať, ale na lepšie pochopenie si povieme niečo iné. Keby sme teda brali do úvahy len nejaké doplnenie živlov, tak by to asi vôbec nezafungovalo. Prečo?

Pretože identifikovať to, ktoré živly sú poškodené, alebo vyčerpané, nie je také ťažké. Ale ťažké je zistiť to, ako, čím a kde ich treba doplniť. Prečo teda hovoríme, že je to ťažké? Pre nás až tak nie, aj keď to nie je najľahšie a priznáme sa, aj my sa pri tom potrebujeme dosť sústrediť. Ale zo svojej školiacej praxe, a to školíme cez Skype do viacerých krajín sveta, a tí adepti majú za sebou rôzne školenia v rôznych častiach sveta, sme zistili, že ľudia vôbec nevedia prakticky pracovať so živlami, aj keď sa na začiatku školenia všetci dušujú, že to ovládajú.

Znovu pripomíname, že praktická práca so živlami neznamená odverklíkovať že Oheň tvorí Zem, Zem tvorí Kov, Kov tvorí Vodu. atd. Áno, oni vedia, že existujú nejaké systémy ako TVORBA, OVLÁDANIE, KONTROLA, ROZPÚŠŤANIE, ale toto sú len pomenované základné pravidlá. A keď príde k praktickému použitiu, všetci, a znovu pripomíname že z rôznych krajín a školení, aj u Joey Yapa, tápajú v tmách a splietajú piate cez deviate, a s praktickým použitím priamo v priestore ani nepohnú. Najviac času potom na školení strávime tým, že im to vysvetľujeme zľava a potom zasa sprava, na mnohých príkladoch, a mnohí to aj tak nie a nie pochopiť.

A pritom to na pochopenie nie je až také ťažké.

Totiž mnohým absolventom takýchto "tradičných" školení robia problémy prvotné nesprávne získané vzory (informácie), ktoré ich učili v týchto školách, áno aj v Malajzii a Číne. Čudné, však?. Takže ak neviete, a znovu podotýkame, prakticky a hlavne správne používať živly, nečakajte, že daný byt, či priestor, nastavíte tak, aby ste mu doplnili to, čo mu naozaj chýba - v tých správnych množstvách, v správnych termínoch a po presne určenú dobu, s tou správnou symbolikou. A to všetko musí byť upravované aj s prihliadnutím na to, že teraz v danom priestore bývajú úplne iní ľudia, s inými Guačíslami, s inými charakterovými vlastnosťami, s iným živlovým rozložením, s inými cieľmi, iným osudom, inými záťažami a problémami, iným osudom, atd.

Bohužiaľ takáto je realita aj u feng shui poradcov na Slovensku (ale nielen tam). A prečo? Lebo ich všetkých "vyškolili" niekoľkí konkrétni jedinci.

...

 
 

 
® HERMES Feng Shui s.r.o.

Tradícia stránky od roku 1998

SÍDLO :

Koceľova 1105/1

94901 Nitra

IČO: 44831391

DIČ: 2022856671

KONTAKTY :

mob : 00421 905 479 695

           00421 911 721 995

SKYPE :
Hermes Feng Shui Academy

HERMES FENG SHUI, s.r.o.

PROFESNÁ HISTÓRIA OD ROKU 1998 A ČO BOLO PREDTÝM ROK 1990

  Hermes Feng Shui Academy

Od novembra 2019 môžete využívať On-Line videoškolenia, ale aj videokonzultácie cez aplikáciu SKYPE

AKO NA TO ?

Pošlite nám SMS

na číslo : 00421 905 479 695

V TVARE :

žiadam o SKYPE konzultáciu + vaše meno

ALEBO,  

jedoducho skúste, či sme práve on-line

zadajte SKYPE kontakt :

Hermes Feng Shui Academy

 

© Hermes All rights reserved