VAŠA PORADŇA

  HERMES FENG SHUI s.r.o.

  Koceľova 1105/1

  94901 Nitra

  IČO: 44831391

  DIČ: 2022856671

  ---------------------------------------
  Division: HERMES Soft 
  Vydavateľ: ® HERMES Soft
KONTAKTY :

  e-mail : info@fengshui.sk

   
  
  
  

PREDPOVEĎ 2022 / 23

V TENTO ROK NETRADIČNE TROCHU NESKÔR

A PRETO AŽ DVA ROKY NARAZ

PREDPOVEĎ - aktuálny

LUNÁRNY ROK 2022

PREDPOVEĎ - budúci

LUNÁRNY ROK 2023

Vodný Tiger

01.02.2022 – 21.01.2023

Vodný Zajac
22.01.2023 – 09.02.2024

Takže čo prinesú tieto dva roky

(všeobecná astrologicko-živlová predpoveď)

Ako ste si mohli všimnúť, na začiatku tohoto roka sme neuverejnili tradičné predpovede na aktuálny rok.

Bolo to z viacerých dôvodov. Prvým a tým hlavným dôvod bolo to, aby sme na niečo, čo sa má a malo stať, vopred zbytočne neupozornili. Pretože tým by sme to, čo sa malo udiať a aj udialo, akoby vopred prezradili.

Na danú možnosť, teda tendenciu sme upozorňovali už viac rokov.

To, čo sa malo udiať, sa teda už udialo. Čomu vopred jasne nasvedčovali aj pozície Hviezd v predpovedných Lo-Šu mriežkach.

Takže ak z nich niekto dokáže aspoň trochu čítať, tak vie, že tento rok sa končí a zároveň aj znovu začína nový 9-ročný cyklus. No a z týchto dôvodov sa Hviezdy dostali do svojich domovských Palácov, a tak sa v týchto Palácoch zdvojili. Čo napovedá o ich zdvojenom, teda zosilnenom pôsobení, a teda nás upozorňuje na tzv. zosilnenú samoaktivačnú tendenciu Lietajúcich Hviezd v jednotlivých Palácoch, ktoré okrem iného súvisia aj s jednotlivými oblasťami života. No a táto samoaktivačná tendencia spúšťa a generuje možnosti vzniku určitých špecifických dejov, situácií a okolností s tým súvisiacich.
Napríklad aj také vlny horúčav, čomu napovedá zdvojenie Hviezdy 9, teda Ohňa v Južnom Paláci. Takáto pozícia by nebola ničím výnimočná, lebo v Severnom Palác je tiež zdvojená
Hviezda 1 teda Voda a teda by to malo byť vykompenzovávané.
Ale keďže je celý systém poškodený, tak ku kompenzácii nedochádza. A preto je zvýšený predpoklad extrémneho tepla a sucha.
Ako a čím je poškodený?
No vedomou a úmyselnou dlhodobou ľudskou činnosťou, teda nie tým, čo vám predkladajú ako príčinu.
Budete možno veľmi prekvapení, prečo k tomu dochádza. A aby sme to aj dôkladne a exaktne vysvetlili, tak si to v príslušnej časti nielen vysvetlíme, ale aj nakreslíme.
zdvojenie - samoaktivácia
A zároveň si aj popíšeme, ako sa to dá celé zmeniť, lebo inak v západnej Európe, v nie veľmi vzdialenom čase, vznikne púšť. Naši žiaci cca od roku 2010 asi tušia o čo hovoríme. Ale to až nabudúce.

Teraz pokračujeme.

No a ďalej je celá situácia posilnená aj tým, že sa nielen končí a znovu začína spomínaný 9-ročný cyklus, ale zároveň sa blíži koniec jedného VEKU a nastáva začiatok ďalšieho. VEK vlády periódy ohňa, teda hviezdy  (9). Poznáte to zo starých textov v slovnom spojení KONIEC VEKOV - ČASOV.
No a to, čo sa okolo nás deje, a ešte len bude diať, sú náznaky budúcnosti ktorá prichádza, a  teda sa už vopred hlási o slovo nový nasledujúci VEK, ktorý prinesie radikálne zmeny v celom spektre oblastí života, ktorý ste poznali doposiaľ.
končiaca 20-ročná Perióda Zem (8) začínajúca 20-ročná Perióda Oheň (9)
od 2004 do 2024

ZÁPADNÝ TYP

od 2024 do 2044

VÝCHODNÝ TYP

   

Čo sa môže a bude diať je popísané v jednej časti, ktorú sme napísali už v roku 2020. A teraz nastal ten správny čas a tak si ju už budete môcť pozrieť.

Zároveň tam uvidíte, ako sa tvoria a vznikajú výpočty presných predpovedí a nielen na daný deň, mesiac alebo aktuálny rok, ale z popísaného sami usúdite, že sa dajú robiť predpovede aj na celé dlhé obdobia.

Ale kým sa pozriete na spomínané stránky, tak vám ešte dávame do pozornosti nasledujúci rok, teda rok 2023. Všetko čo má prísť, sa akoby hlási o slovo vopred. Aby tí, čo vedia čítať z už aktuálne prebiehajúcich dejov, situácii a ich súvislostí, vedeli zistiť s akou pravdepodobnosťou sa uskutoční to, čo má prísť, teda to, čo bude nasledovať, čo môžeme očakávať, s čim sa ľudia budú potýkať a s čím budú konfrontovaní, atd.

A teda čo sa asi s najväčšou pravdepodobnosťou bude diať a s čím sa asi budú musieť jednotlivci, ale aj celé skupiny ľudí vyrovnať.

Všetko bude záležať od toho, aké postoje boli zaujaté, aké rozhodnutia boli urobené, aké kroky boli už vykonané a teda aká cesta bola už zvolená, nastúpené a to vo vzdialenejšej, alebo len nedávnej minulosti.

Všetko so všetkým súvisí a svet príčin a dôsledkov je nekompromisný.

Takže teraz si ukážeme ďalšiu Lo-Šu a to

Lo-Šu nasledujúceho roka (2023) 

Ak sa pozriete na danú Lo-Šu, tak uvidíte, že sa do Severozápadného Paláca dostane Hviezda 5.

No a táto Hviezda nám napovedá, čo sa bude diať v danej oblasti života, so všetkým, čo s danou oblasťou života súvisí.

Takže môžu sa diať aj dobré veci, ale môžu sa diať aj veci zlé. Viete vždy prítomná dualita, ktorá pracuje individuálne, to znamená že platí aj pre jednotlivcov, ale aj všeobecne, teda platí aj pre celé skupiny ľudí a ich spoločenstvá, či už sú to štáty alebo štátne zoskupenia.
No a to, či to bude dobré alebo zlé, závisí od toho, čo sme popísali na záver v predchádzajúcej farebne zvýraznenej časti - ten podčiarknutý text.
Takže všetko je individuálne, to dobré a aj to zlé a hlavne ako pre koho. Takže stav, aký vidíte v Lo-Šu mriežke, teda pozícia Hviezdy 5 v Severozápade sa dá prirovnať k tomu, že prichádza tzv. inventúra - revízia všetkého, čo s daným Palácom súvisí.

No a do tohoto Paláca patria jak vládcovia, tak aj všetko to, čo s vládnutím, a z toho plynúcou zodpovednosťou, súvisí. To znamená že zodpovedať sa budú vládnuce strany, politické zoskupenia, celé vlády, vodcovia, prezidenti - prezidentky, aktuálni ale aj bývalí premiéri, predsedovia politických strán, najvyšší predstavitelia cirkví, ...

Ale patria sem aj vlastníci alebo majitelia firiem, vrcholoví manažment väčších či menších firiem, až postupne po vedúcich pracovných kolektívov, teda všetci, čo niekoho alebo niečo riadia alebo majú určitú moc (a to bez ohľadu na pohlavie). Z hľadiska rodinného postu sem patria aj otcovia rodín a starší muži. Pozor ale, aj dominantné ženy či matky.

No a keďže je to oblasť tzv. Nápomocných priateľov, tak do tohoto vymenovania patria aj záchranári, hasiči, lekári, sestričky, ošetrovatelia, ošetrovateľky, atd., teda všetci tí, ktorých povolanie by sa dalo zaradiť medzi nápomocných priateľov.

Ďalej do tejto oblasti patria aj činnosti a prostriedky, ktoré súvisia s cestovaním. Teda nielen cestovný ruch, ale aj všetky dopravné spoločnosti a aj konkrétne dopravné prostriedky (a nezabudnime aj na energetické zdroje potrebné na túto činnosť).
No a ďalej s týmto Palácom súvisí všetko to, čo je vyrobené prevažne z kovu. Vlaky, lietadlá, autá, zbrane, stavby, paneláky, atd. Je toho naozaj veľa. Takže kolízie, pády, havárie, poruchy, výbuchy a zlyhania, smrť, samovraždy, vraždy, atentáty, vojnové konflikty kde sa veľa kovu používa.
No a ďalej, ako už bolo povedané, súvis hľadajme aj vo všetkom, čo súvisí s kovom, vzduchom, minerálmi, polovodičmi. No a v zdravotnej oblasti zase s imunitným systémom, krvou - anémie, leukémia, alergie, ďalej s prieduškami a pľúcami. Termoregulačný, energetický a cievny systém a aj srdiečko.
No a aby sme nezabudli, tak táto kombinácia ovplyvňuje aj osoby s Guačíslom 6, ale aj ďalšie osoby priradené k ostatným Guačíslam, ktoré ale majú nedostatok živlu KOVU vo svojich 4 pilieroch osudu.

No a na záver byty, rodinné domy, budovy, teda objekty, prevádzky či kancelárie, ale aj miestnosti teda izby s vchodom zo Severozápadu, alebo s energeticky poškodeným Severozápadným ale aj Západným palácom.

Takže všetko to, čo tu bolo popísané, bude akoby zaťažované, zahrievané, pretavované, ohýbané, posudzované, preskúšavané a teda konfrontované jak z hľadiska minulosti, tak aj z hľadiska budúcnosti.

A všetko sa to bude prejavovať v dejoch a situáciách v prítomnosti.

Teda ako sme povedali, bude to taká "hĺbková inventúra-revízia".

Je pravdou, že z nejakého dôvodu sa to, čo sa má diať budúci rok (2023) hlási o pár mesiacov skôr, ale to má asi na svedomí fakt, že sa zároveň končí a znovu začína celý jeden veľký VEK, teda radikálna a podstatná zmena, ktorá sa tiež hlási o slovo. No a táto udalosť nastane polnocou z 9. na 10. februára 2024.

No a teda možno už teraz, ale s najväčšou pravdepodobnosťou až nasledujúci rok 2023 (ak k tomu nepríde skôr), budeme asi svedkami rozpadu rôznych koalícii, spoločenstiev a nového rozdelenia sveta na dva a viac táborov. Maximálne na 3 a z toho ten tretí budú tí, ktorí ostanú "neutrálni".

Teda pád vlád, premiérov, vodcov politických a vládnych strán (v niektorých prípadoch aj smrť). No ako sme už povedali, je to tzv. inventúra - revízia. No a tá môže u niektorých dopadnúť dobre a uspokojivo a u iných môže končiť, z ich pohľadu, bolestivo a katastroficky.

A to, že daní politici už nie sú aktívni, to pri tejto veľkej revízii nič neznamená. Toto je previerka za podstatne dlhšie obdobie, nie iba za 9 rokov, veď končí starý a začína sa nový VEK.
No a ak sa pozriete na danú Lo-Šu roka 2023, tak sa tam nachádzajú aj ďalšie pozície Hviezd, ktoré nám môžu čo-to napovedať a poodhaliť, čo sa nemusí, ale môže stať či diať.
Ale k tým ostatným Hviezdam a ich pozíciám možno neskôr, a dokonca si to možno budete vedieť odvodiť už aj vy sami. 
A už sa blíži tá chvíľa, kedy je vhodné pozrieť sa na už spomínanú časť, kde ukazujeme, ako sa u nás tvoria predpovede, a akú nápomocnú a hlavne výpovednú hodnotu majú pri predpovediach budúcich dejov a udalostí Lo-Šu mriežky, ktoré sa používajú vo feng shui systémoch.

Teraz si ešte raz zopakujeme už ukázané Lo-Šu mriežky a to z dôvodu väčšej prehľadnosti, to znamená, aby ste ich mali na jednom mieste.

A navyše si k nim ešte doplníme Lo-Šu roka,

kedy už nastane nový VEK, teda roka 2024.

Ale upozorňujeme, že toto sú predpovede len z tzv. všeobecnej, teda jednoduchej 8-živlovej kombinačnej úrovne a to na úrovni Lo-Šu mriežky roka. Tieto hodnoty sú teda platné pre všetkých. A z tejto Lo-Šu a jej hodnôt sa vytvorí analýza možnej budúcnosti a teda prichádzajúcich dejov, situácií a ich tendencií.
Apropó, len taká drobná info. Ak sa pozriete na Lo-Šu 2023, tak sa do paláca SZ síce dostáva Hviezda 5 (a už tento rok teda 2022 spôsobuje o čosi skôr čo už bolo vyššie popísané), ale v danom roku 2023 hrozí čosi horšie. A to je Hviezda 6 v Západnom paláci, teda v Kove 7. A keďže Hviezda 6 je tiež kovová, tak hrozí súboj dvoch kovov. Hmmm. Čo to asi znamená.
A keď sa pozrieme na ďalší rok, teda rok 2024, čo je rok, kedy nastane spomínaný NOVÝ VEK, tak pozícia Hviezdy 5 v Západnom paláci, ktorý zodpovedá, okrem iného, aj za budúcnosť, tiež neveští nič dobré.

Čo znamená, že sa počas týchto dvoch až 3 rokov môže čosi závažného stať. A to hlavne v západnej Európe. Kde sa ale, podľa súčasného geopolitického rozdelenia, nachádza aj Slovensko.

To, čo sa má stať, sme predpovedali už cca v roku 2010, kedy sme upozorňovali na rok 2017, v ktorom sa má spustiť začiatok konca. A naša predpoveď sa v danom roku aj začala plniť. Čo to bolo? Pouvažujte sami, určite na to prídete.
Teraz malé odporúčanie.

Nečakajte, že to, čo musí byť vykonané, aby sa nestalo najhoršie, vykoná niekto za vás.

Naozaj je situácia vážna. Bude záležať od každého z vás, čo a hlavne dokedy urobíte.

V tomto prípade platí že čím skôr, tým lepšie. Už nie je na mieste vyčkávanie. Ešte je na to pár mesiacov, a pár je v tomto prípade presný počet. Nemusia to byť zrovna dva mesiace, ale pár znamená že ich už ostáva málo, aby sa zachovala možnosť, že to celé dopadne relatívne dobre.

Takže teraz možno podobná žiadosť ako sme dali na internet koncom roku 2019 a začiatkom roku 2020. Povedzte to každému.

Uvedomte si, že vy si nemáte kupovať "uhláky", to vám prinesie Ded Maroz na Mikuláša. Vy máte poslať preč nehodných, ale zároveň nesmiete zabudnúť na ich skutky. Takže znovu, upozornite na to ostatných, presne tak, ako ste to urobili v spomínanom období. Čas slov už naozaj skončil a čas činov práve nastal.

Zabudnite dúfať v nejakú falošnú nádej. Uvedomte si, že tá umiera posledná, teda až ...

Ale ešte predtým než tak urobíte, predsa len si prečítajte avizovanú časť Ako sa tvoria predpovede, aby ste sa sami presvedčili, či majú nejakú výpovednú hodnotu, alebo nie.

A teraz, kým prejdeme k avizovanej časti, ešte niečo na odľahčenie. Tí, ktorí robia feng shui a zapodievajú sa Lietajúcimi Hviezdami, z ktorých sa tiež robia predpovede, by si mali uvedomiť, že pre výpočet priestorov, objektov teda bytov, domov, budov, jednotlivých miestností, ale aj pozemkov teda nehnuteľností a hlavne osôb, sa používajú podstatne zložitejšie a komplexnejšie Lo-Šu mriežky ako tu bol doposiaľ ukázané. A tie sa vypočítavajú nie na jednoduchej 8-živlovej úrovni, ale až na úrovni 64 až 128-živlovej úrovni kombinačných možností.

Ale myslíme si, že aj daná ukážka tzv. jednoduchej 8-živlovej úrovne bude stačiť a bude mať dostatočnú výpovednú hodnotu. A teda bude postačovať na to, aby ste si na predpovednú schopnosť týchto feng shui systémov mohli urobiť vlastný dostatočne objektívny názor.

Ak teda budete pokračovať v častiach, kde ukazujeme ako sa tvoria predpovede = ako sa správne čítajú tzv. Lietajúce hviezdy, tak na začiatku vysvetľujeme aké vážne chyby robia niektorí feng shui "odborníci" pri interpretovaní Lietajúcich Hviezd v jednotlivých pozíciách Lo-Šu mriežky, ktoré používajú pre svojich klientov na úpravu a harmonizáciu ich priestorov. A vysvetľujeme to preto, aby sme čitateľov daného materiálu lepšie uviedli do problematiky.

A ak budete mat dostatok trpezlivosti, tak sa pred vami naozaj poodhalí celé tajomstvo nielen výpočtu, ale aj spôsob použitia a hlavne výpovedné schopností týchto feng shui systémov.

Teraz, ako vidíte nižšie, budú nasledovať odkliky do častí, kde prakticky vysvetľujeme celý systém feng shui a jeho jednotlivé metódy.

Takže vás daný odklik vlastne prenesie do už rozvinutej témy popisov jednotlivých metód.

A preto môžete mať na začiatku trošku problém s náväznosťou, ale to sa postupne poddá. No a neskôr si potom môžete celý materiál prečítať samostatne, je naozaj rozsiahly.

Takže teraz tie sľúbené časti, teda odkliky, ktoré hovoria o tom, čo sme tu popisovali, a to o výpovedných hodnotách spomínaných Lo-Šu mriežok na účely presných a zmysluplných nielen predpovedí.

Ale ešte predtým, než vstúpite do avizovanej časti, jedno malé upozornenie na záver. Z toho, čo sme doposiaľ popisovali vyplýva, že už od júna, teda druhej polovice tohoto roku si majú dávať väčší pozor (okrem politikov, vládcov a riadiacich či vedúcich pracovníkov, profesionálnych vodičov, otcov rodín, ...) najmä záchranári, hasiči, lekári, sestričky, teda všetci "nápomocní priatelia". Hrozia im vo zvýšenej miere rôzne nehody a úrazy (aj fatálne).

VSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ

Otvárajte si ich v poradí, alebo ak budete na danej stránke,

tak sa riaďte jej postupnosťou.

No a keď si ich prečítate ešte sa sem vráťte, Nižšie sa tu nachádzajú nejaké ďalšie informácie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

No a teraz si ukážeme ten spomínaný pomer živlov v osobných 4 pilieroch osudu.

Výpočty budú robené na základe všeobecne dostupných dátumov  narodenia a vo výpočte

nebude, z pochopiteľných dôvodov, zohľadnená hodina narodenia.

No aj napriek tomu sa z daných hodnôt dá čosi odvodiť.

TAKŽE PÁNI A DÁMY ZNOVU, 

ČAS SLOV UŽ SKONČIL A NASTAL ČAS ČINOV

a to platí pre všetkých, pre koalíciu, pre opozíciu ale hlavne pre ľudí.

Predlžovanie už nie je na mieste, lebo sa situácia môže vážne vyhrotiť, a to hlavne pre zúčastnených vládnych politikov. Platí tu, že čím skôr, tým lepšie, ale to neznamená že sa vyhnú zaslúženej odmene za svoje skutky. Len to nemusí pre nich dopadnúť tak fatálne.

V tabuľke je vyznačená spomínaná hodnota živlu KOV. Ďalej Guačíslo Hlavné a Skryté je pri fotografii

Výpočet je robený na základe dátumov dostupných na internete, bez hodiny narodenia, tá je nastavená na 12-tu hodinu

A preto sa v hodnote živlu OHŇA nachádza minimálne číslo (1) a je to označené (?).

Malé pripomenutie, sledujeme, koľko živlu KOVU majú nasledujúce verejne činné osoby. A to preto, lebo Hviezda 5 sa dostáva do Severozápadného paláca KOVU 6, ktorý zodpovedá za príslušnú oblasť života, kam patria aj vládni činitelia.

Viete živel KOV si plní, okrem iného, aj ochrannú funkciu. No a ak ho daný jedinec nemá, alebo ho má málo, tak po určitej dobe začne mať vážne problémy tzv. všehodruhu. Dokonca sa dá z ďalších výpočtov identifikovať aj to, aké to budú problémy konkrétne a kedy začnú. Viete karma je zdarma.

Zatiaľ tieto osoby relatívne chráni post, teda funkcia, ktorú zastávajú a aj energetika ich voličov, obdivovateľov, fanúšikov, ochrancov, či platených prisluhovačov. No všetko raz končí. A treba si uvedomiť, že spomínaný obdivovatelia asi nebudú chcieť odrábať zlú karmu za svojich obľúbencov a tak sa nakoniec stane to, čo vždy. A to znamená, že vždy je bližšia košeľa ako kabát. A v prípade problémov všetci vyššie menovaní svojich chránencov alebo terajších obľúbencov nakoniec opustia. Počuli ste výraz odpracovávanie karmy za niekoho iného?

Áno, je to tak. Viac sa dozviete v príslušnej časti popisovaného materiálu.

Veď predsa nechcete, aby ste vy a vaše deti museli odmakávať karmu za iného. Áno, či Nie?

No a na záver malý postreh. Ak sa na tieto hodnoty, a to ich je len zopár vypočítaných, lepšie prizriete, nájdete v nich viacero zarážajúcich podobností.

Čaputová Zuzana
GUA

h9 /s6

21.06.1973

čas: neznámy
0
1-?
4
1
2
málo málo veľa málo

slabiny a diery

v energetickom systéme

analyzovaného jedinca

viac info

Heger Eduard
GUA

h6 /s9

03.05.1976

čas: neznámy
3
2-?
1
1
1
veľa málo málo málo
Kollár Boris
GUA

h8 /s7

24.03.1974

čas: neznámy
3
2-?
1
1
1
veľa málo málo málo
Korčok Ivan
GUA

h9 /s6

04.04.1964

čas: neznámy
3
1-?
3
0
1
veľa málo veľa málo málo
Matovič Igor
GUA

h6 /s9

11.05.1973

čas: neznámy
0
4-?
3
0
1
málo veľa-? veľa málo málo
Sulík Richard
GUA

h9 /s6

12.01.1968

čas: neznámy
1
3-?
2
2
0
málo veľa málo
Vlčan Samuel
GUA

h2 /s4

13.03.1971

čas: neznámy
0
3-?
1
3
1
málo veľa málo veľa málo
Krajniak Milan
GUA

h1 /s5

30.01.1973

čas: neznámy
3
2-?
0
0
3
veľa málo málo veľa
Gröhling Branislav
GUA

h8 /s7

03.04.1974

čas: neznámy
3
2-?
2
1
0
veľa veľa málo málo
Kolíková Mária
GUA

h1 /s5

30.01.1973

čas: neznámy
3
2-?
0
0
3
veľa málo málo veľa
Mikulec Roman
GUA

h1 /s5

18.03.1972

čas: neznámy
0
2-?
2
1
3
málo málo veľa
Nagy Jaroslav
GUA

h1 /s5

21.03.1981

čas: neznámy
1
1-?
3
3
0
málo málo veľa veľa málo
Budaj Ján
GUA

h3 /s3

10.02.1952

čas: neznámy
2
2-?
2
1
2
málo
Remišová Veronika
GUA

h9 /s6

31.05.1976

čas: neznámy
1
2-?
3
1
1
málo veľa málo málo
Milanová Natália
GUA

h9 /s6

12.06.1982

čas: neznámy
2
2-?
2
0
2
málo

Ale tu nekončíme, budeme ešte pokračovať. Preto skúste túto časť aj nabudúce.

Možno to bude ešte zaujímavejšie.

 

...

   

® HERMES Feng Shui s.r.o.

Tradícia stránky od roku 1998

info@moja-apka.sk

© Hermes All rights reserved