Feng Shui studio

sme tu pre vás od roku 1998

--------------------------------------------------------------------------

SLUŽBY- POSUDKY A ANALÝZY

 

JESEŇ 2022

ZIMA 2022-23

DOMY, BYTY, FIRMY, PREVÁDZKY, OBJEKTY, LOKALITY, ÚZEMNÉ CELKY atd

pre aktualizáciu stránky kliknite F5 

 
HLAVNÁ STRÁNKA

NÁVRAT NA

HLAVNÚ STRÁNKU

ON-LINE KOMUNIKÁCIA

Od novembra 2019

môžete využívať on-line

konzultácie a školenia

cez aplikáciu SKYPE

 AKO NA TO ?
 Pošlite nám SMS

 na číslo : 00421 905 479 695

 V TVARE :

 žiadam o SKYPE konzultáciu + 

 vaše meno a priezvisko
 ALEBO,

 jednoducho skúste, či sme práve on-line

 zadajte SKYPE kontakt :

 Hermes Feng Shui Academy

--- 

VIAC INFO

DOMY BYTY

 FENG SHUI REKONŠTRUKCIE 
  PRIESTOROV ON-LINE (cez internet)

Na základe dodaných dátumov narodenia sa vypracujú
  1rozbory všetkých zadaných obyvateľov priestoru,

         na základe osobných výpočtov sa identifikujú, okrem iného,

         ich presné osobné Guačísla,

         ďalej jednotlivé individuálne hodnoty živlov v ich 4 Pilieroch

         osudu, no a samozrejme priaznivé a nepriaznivé smery pri

         práci, spánku, alebo odpočinku.

  2následne sa posúdi vhodnosť dispozície, teda pôdorysu,

         a to jak z funkčného hľadiska, tak aj s prihliadnutím

         na prúdenie energie cchi v priestore

  3tieto zistené parametre sa porovnajú a posúdia

        s ohľadom na individuálne potreby budúcich

        obyvateľov priestoru, ktoré sa identifikovali pri ich rozboroch

  4 – a na záver sa identifikujú, určia a vyhodnotia všetky

        zjavné disproporcie a negatíva priestoru, ktoré by mohli

        poškodiť budúcich obyvateľov analyzovaného priestoru

PRI OBHLIADKE SA VYKONÁVAJÚ TIETO ČINNOSTI:
ZAMERANIE PRIESTORU

  1 – podrobné zosnímanie všetkých potrebných rozmerov

         na vytvorenie presného dispozičného plánu

  2 – zameranie magnetickej osi priestoru prostredníctvom

        satelitnej mapy alebo kompasom a to, 

        a) magnetickej osi priestoru ako celku
        b) individuálne po jednotlivých miestnostiach
        c) zameranie miest a zdrojov nebezpečného

            energetického vyžarovania

        d) zosnímanie prúdenie energie cchi

        e) ATD, (podľa potrieb a individualít priestoru, zistených

            a identifikovaných pri obhliadke na mieste)

ĎALEJ SA ZHOTOVUJE FOTODOKUMENTÁCIA CELÉHO PRIESTORU S DÔRAZOM NA

  1 – zariadenie a vybavenie priestoru 

  2 – použité farby a materiály

  3 – bytové doplnky ako obrazy, sošky atd., a to detailne každej drobnosti,

        ktorá by mohla stimulovať negatívne tendencie

  4 – pozície obyvateľov pri spánku, práci, stolovaní, aktívnom odpočinku,

        či inej činnosti alebo aktivite.

  5 – poruchy a poškodenia priestoru jak v jeho hmote,

        tak aj v jeho vybavení a to

        fasády, stropov, stien, podláh, obkladov, dverí, okien, nábytku,

        svietidiel, spotrebičov atd.

Je to dôležité preto, aby sa zadokumentoval pôvodný stav objektu,

teda čo je už v priestore prejavené a aktivované - čo už vytvára, ale hlavne  čo do budúcnosti môže vytvárať - generovať nejaké negatívne tendencie, deje, situácie.

Treba si uvedomiť, že priestor nás týmto spôsobom vopred upozorňuje a informuje, čo a aké oblasti života sú poškodované, preťažené - teda v čom, v akej oblasti života a u ktorého obyvateľa priestoru môžu nastať problémy a to nielen v prítomnosti, ale hlavne v budúcnosti.
Z týchto a ďalších prvotných podkladov sa následne vypracovávajú prípravné grafické podklady pre feng shui analýzu, alebo audit priestoru, ktoré sa následne používajú jak pre zistenie jeho nedostatkov, tak aj pre identifikáciu :

   a) vhodnosti alebo nevhodnosti daného priestoru pre jeho konkrétnych

        budúcich, alebo aktuálnych, užívateľov a teda čo im môže priestor za

        daného stavu prinášať a spôsobovať

        To znamená, či je priestor pre vás a členov vašej rodiny, alebo pracovného kolektívu vhodný, či je

        kompatibilný, a či priestor neobsahuje a nemá nejaké zjavné aleobo skryté disproporcie, ktoré by do

        budúcnosti mohli vážne ohroziť celú rodinu, firmu, ale aj  individuálne poškodiť niektorého,

        alebo viacerých obyvateľov / užívateľov priestoru.

   b) a následne sa tieto podklady používajú pri úpravách, ošetreniach, harmonizácii, alebo

        preprojektovaní analyzovaného priestoru či objektu.

NESKÔR SA ANALYZOVANÝ PRIESTOR POSTUPNE ROZKRESLÍ :
Z každého priestoru sa dá získať veľké množstvo individuálnych informácii a zistení, ktoré sú dôležité a veľakrát zásadné pre jeho obyvateľov, vo všetkých oblastiach ich života. A v drvivej väčšine prípadov dané zistenia priamo korešpondujú s dejmi a situáciami, s ktorými sa príslušní obyvatelia aj potýkajú.
Vyobrazenie vpravo je len zlomok z rozkreslení, prípravných a podporných podkladov a materiálov, ktoré sa vyhotovujú pri analýzach a rozboroch, jak priestoru samotného, tak aj v individuálnych súvislostiach, pre jeho jednotlivých obyvateľov či užívateľov.

1 – rozkreslí v potrebných úrovniach v mierke 1:100 

2 – následne sa podľa severojužnej osi

       identifikuje typ hlavného vchodu 

3 – následne sa priestor rozkreslí pre zistenie a identifikáciu

      energetických vzorcov a hodnôt priestoru ako celku,

      a aj individuálne miestnosť po miestnosti

4 identifikujú sa nebezpečné rakovinové body

5 – následne sa posúdi vhodnosť dispozície, teda pôdorysu,

       a to jak z funkčného hľadiska, tak aj s prihliadnutím

       na prúdenie energie cchi v priestore

6tieto zistené parametre sa porovnajú a posúdia

       s ohľadom na individuálne potreby budúcich

       obyvateľov priestoru, ktoré sa identifikovali pri ich rozboroch 

7 – a na záver sa identifikujú, určia a vyhodnotia všetky

       zjavné disproporcie a negatíva priestoru, ktoré by mohli

       poškodiť budúcich obyvateľov analyzovaného priestoru,

8 NÁSLEDNE SA, NA ZÁKLADE TÝCHTO VÝSLEDKOV A ICH

       VYHODNOTENÍ, ZVAŽUJE A POSUDZUJE, ČI SA DANÝ

       PRIESTOR - NEHNUTEĽNOSŤ DÁ, ALEBO NEDÁ, UPRAVIŤ,

       OŠETRIŤ, PRISPÔSOBIŤ, HARMONIZOVAŤ, ALEBO

       PREPROJEKTOVAŤ TAK, ABY PRIESTOR SPĹŇAL POŽIADAVKY

       FENG SHUI A TEDA ABY VYHOVOVAL POŽIADAVKÁM NA ZDRAVÉ

       BÝVANIE PRE BUDÚCICH UŽÍVATEĽOV PRIESTORU

LEN PÁR ILUSTRAČNÝCH UKÁŽOK

VYPRACOVANIA POTREBNÝCH PODKLADOV

pozemok situácia rozklad
pôdorys, ...
ATD

Rovnako sa rozpracováva každá miestnosť samostatne

Ak sa na základe vyššie uvedených podkladov a zistení identifikuje, že priestor vyhovel potrebám a požiadavkám jeho užívateľov, z hľadiska systémov feng shui, to znamená z hľadiska zdravého bývania, a teda sa dá (a aj oplatí) ho rekonštruovať, tak sa následne pristúpi k vypracovaniu samotného projektu rekonštrukcie priestoru.

...

 
 

 
® HERMES Feng Shui s.r.o.

Tradícia stránky od roku 1998

SÍDLO :

Koceľova 1105/1

94901 Nitra

IČO: 44831391

DIČ: 2022856671

KONTAKTY :

mob : 00421 905 479 695

           00421 911 721 995

SKYPE :
Hermes Feng Shui Academy

HERMES FENG SHUI, s.r.o.

PROFESNÁ HISTÓRIA OD ROKU 1998 A ČO BOLO PREDTÝM ROK 1990

  Hermes Feng Shui Academy

Od novembra 2019 môžete využívať On-Line videoškolenia, ale aj videokonzultácie cez aplikáciu SKYPE

AKO NA TO ?

Pošlite nám SMS

na číslo : 00421 905 479 695

V TVARE :

žiadam o SKYPE konzultáciu + vaše meno 

ALEBO,

jedoducho skúste, či sme práve on-line

zadajte SKYPE kontakt :

Hermes Feng Shui Academy

 

© Hermes All rights reserved