VAŠA PORADŇA

  HERMES FENG SHUI s.r.o.

  Koceľova 1105/1

  94901 Nitra 

  IČO: 44831391 

  DIČ: 2022856671 

  ---------------------------------------
  Division: HERMES Soft
  Vydavateľ: ® HERMES Soft

  

   
  
  
  

PREDPOVEĎ 2017

PREDPOVEĎ - LUNÁRNY ROK 2017 – Ohnivý Kohút

28.01.2017 – 15.02.2018

uverejnené 09.01.2017 (21:00)

Čo prináša rok 2017 – všeobecná astrologická predpoveď

V roku Kohúta je lepšie držať sa pri zemi a kráčať po overených cestách. Nenechajte sa zlákať vidinou rýchleho a ľahkého zbohatnutia. Aj keď, práve v tomto období sa ťažko odoláva žiarivým a fantasticky vyzerajúcim plánom. Pestrofarebný Kohút prináša víziu žiarivých a šťastných dní, ale zároveň príliš hýri a plytvá svojou energiou.

A podobné tendencie môžeme očakávať aj v priebehu celého tohoto roka. Práca, práca, práca, ale výsledky nemusia vždy zodpovedať vynaloženej energii. Vo všeobecnosti bude potrebné vynaložiť maximálne úsilie pre dosiahnutie úspechu a zisku.

 

Rok Kohúta bude zvádzať k zmätkovaniu, hádkam a k malicherným sporom. Nenechajte sa však do toho zatiahnuť, snažte sa byť aspoň čiastočne nad vecou. Pokiaľ pracujete na nejakom dôležitom projekte, nemali by ste prikladať prílišnú váhu jednotlivým detailom, ktoré v tomto roku aj tak nemusia vychádzať podľa vašich predstáv. Skôr majte na zreteli celkový výsledok, ktorý chcete dosiahnuť.

Zásadne sa v tomto roku neodporúča žiadne špekulatívne podnikanie. Výsledkom môže byť sklamanie, frustrácia a znovu iba zbytočné problémy a konflikty.

 

K typickým vlastnostiam Kohúta patrí jeho sklon neustále niečo kritizovať, hlučne a tvrdohlavo presadzovať svoje názory a hádať sa pre malichernosti. Rok nás bude priam nabádať k tomu, aby sme sa viac starali do vecí iných, pohoršovali sa nad ich správaním a tiež sa urážali pre rôzne malichernosti. Žiaľ, tieto negatívne tendencie budú ešte posilnené prvkom Ohňa, ktorý vládne roku 2017. Kohút býva dobrý správca a snaží sa udržiavať perfektný poriadok vo všetkých zverených činnostiach a sférach a preto by v globálnom aspekte nemali hroziť svetu vážnejšie konflikty. Ale, keďže je to rok temperamentného a tvrdohlavého ohnivého Kohúta, hádky a spory môžu vyústiť do štrajkov, vojnových konfliktov a revolúcií. Dúfajme, že ak k tomu príde, budú to iba konflikty lokálne, ktoré neohrozia celý svet. Aj keď v súčasnej dobe môže už každý „malý“ konflikt ohroziť celý svet.

Na politickej scéne to bude tento rok veľmi veselé. Politici sa budú predvádzať, budú filozofovať, nadšene rečniť, aj keď veľakrát prakticky o ničom. Vlády jednotlivých krajín budú demonštrovať svoju silu, budú svojich protivníkov zastrašovať, ale dúfajme, že ku skutočne vážnym konfrontáciám nepríde. Dlhotrvajúce a nikam nevedúce diskusie, nezhody a rozkoly sa môžu prejaviť nielen medzi konkrétnymi štátmi, ale aj vo vnútri štátov medzi vládnucimi politickými stranami, medzi vládou a odborármi, …

Celkovo môžeme povedať, že nás čaká živý, trochu bláznivý, ale optimistický rok, kedy sa rozhodne nebudeme nudiť. Kohút však patrí medzi najpracovitejšie, najodolnejšie a najvytrvalejšie znamenia zverokruhu a je o ňom známe, že dokáže „vyďobať“ zrno aj z veľmi tvrdej zeme. Preto väčšinou nebýva hladný ani chudobný. A v roku 2017 to bude podobné, tento rok nás určite nenechá odísť s prázdnymi rukami a účtami.

 

Všeobecná tendencia roku 2017 podľa lietajúcich hviezd – fej sing

Kľúčové slová tohoto roka sú hádky, konflikty, agresivita, pochybnosti. Nastáva decentralizácia – to, čo kedysi dávalo istotu a stabilitu zoslabuje a v centrálach vlád, politických hnutí, firiem, … môžu nastať hádky, rozkoly, rozpady, problémy. Naše odporúčanie : vážte svoje slová.

 

Zlomyseľní „piati duchovia“ prichádzajú tento rok z Južného paláca – Osvietenie, Sláva – Vstup do spoločenského povedomia. 

Juh je ženský palác. Predstavuje mladú ženu, dospelú dcéru, ale aj ženy všeobecne. Prináležia sem ľudia Gua 9. Títo všetci môžu byť v danom roku ohrození – viac nehôd, havárií, chorôb, problémov a náhlych úmrtí.

 

Pozor !  Keďže Juhu prináleží živel Ohňa, môžu sa v priebehu roka vo zvýšenej miere vyskytovať požiare, či už vzniknú náhodne alebo úmyselne. Preto by mali byť v strehu najmä požiarnici, ale aj ďalšie záchranné zložky. V tejto súvislosti je vhodné zvýšiť maximálne pozornosť a opatrnosť pri manipulovaní s otvoreným ohňom, ale aj pri práci s rôznymi elektrospotrebičmi. Pozornosť je treba venovať aj plánovaným previerkam kotlov, komínov a ďalších zariadení, ktoré môžu byť príčinou požiaru. Pozor si treba dať aj pri intímnych večeroch so sviečkami, ale aj pri nedokonale zahasených cigaretách a samozrejme počas rôznych osláv pri odpaľovaní zábavnej pyrotechniky. Tiež vodiči by mali zvážiť možnosť zakúpenia malého hasiaceho prístroja do vozidla.

 

V tomto roku hrozia problémy mnohým slávnym a dôležitým ľuďom, môžu sa objaviť aféry a aférky, na čom si samozrejme zgustne najmä bulvár.

Celkovo môžu v tomto roku vyjsť na svetlo mnohé utajované skutočnosti. Nebezpečenstvo však bude hroziť práve z utajených a doteraz neprejavených a skrytých vecí, čo znovu dáva do popredia nutnosť zvýšeného úsilie tajných služieb, polície a všetkých záchranných zložiek.

 

Zvýšené nebezpečenstvo a problémy hrozia v tomto roku aj dôležitým a známym objektom. Odporúčame zvýšenú opatrnosť a ochranu pre jadrové elektrárne, letiská, známe pamiatky, festivaly, … Či už pôjde o zásah teroristov, čo je inak veľmi pravdepodobné, o nehodu, požiar, či prírodnú katastrofu.

 

Keďže symbolom Juhu je vták – Fénix, odporúčame zvýšenú pozornosť a prevenciu všetkým chovateľom vtákov – či už okrasných alebo úžitkových. Môžu sa u nich prejaviť napr. choroby (vtáčia chrípka, …). Nebezpečenstvo však v tomto období hrozí vo väčšej miere aj divožijúcim vtákom.

 

Aj v roku 2017 bude pretrvávať riziko aktivovania činných sopiek a naďalej hrozia zemetrasenia a zosuvy pôdy.

A teda pozor by si mali dávať ľudia, ktorí v tejto oblasti pracujú – baníci, ale tiež rôzni horolezci, skalolezci, záchranári, … skrátka všetci tí, ktorí sa pohybujú pod zemou alebo chodia či lozia po horách.

 

CELKOVÉ SMEROVANIE

Do centra Lo shu sa dostáva jednotka – je to šťastné znamenie, ale v tomto roku je mimoriadne dôležité to, koľko máme priateľov a dobrých vzťahov, o ktoré sa môžeme oprieť. Kto bude tento rok váhať s vylepšovaním vzťahov, alebo začne príliš neskoro, pre toho môže tento rok skončiť nepriaznivo.

Je to preto, lebo pod povrchom „uhladenej“ a „fungujúcej“ spoločnosti (alebo aj jednotlivca) drieme veľa nakumulovaných problémov, ktoré môžu práve v tomto období bez varovania vytrysknúť na povrch a negatívne sa prejaviť. Žiaľ, hádky a problémy – medzi ľuďmi, medzi spoločnosťami aj medzi krajinami, môžu v tomto roku vykryštalizovať až do otvoreného konfliktu a stretu. Preto by sa všetci mali snažiť všetky problémy vo vzťahoch – akýchkoľvek, riešiť hneď a hneď ich aj urovnávať. Žiadne silné a provokačné vyjadrenia a reči. Zároveň táto pozícia hovorí o možných konfliktoch vo vládach, vládnych koalíciách a vedení firiem. Dominantní predstavitelia musia byť v tomto období obrnení veľkou trpezlivosťou a neustále pokojne a bez emócií vysvetľovať a obhajovať svoje stanoviská. 

Avšak, pokiaľ sa problémy medzi hlavnými predstaviteľmi – štátov, politických strán, firiem, rodín, … podarí zvládnuť, môže nastať prosperita nebývalého charakteru. Malé a malicherné odíde a veľké a pozitívne sa môže uskutočniť. Obnovenie a vylepšenie vzťahov na všetkých úrovniach, správne rozhodnutia, obnovenie spravodlivosti a poriadku, pokojné a mierové jednania môžu priniesť dlhodobú konsolidáciu a aj výnimočný zisk. Týka sa to štátov, organizácií aj jednotlivcov.

 

Budúcnosť sveta tento rok závisí od mužov, preto je vhodné, aby sa práve schopní a spravodliví muži dostali do vládnúcich pozícií. Ženy by sa tento rok mali stiahnuť do úzadia, pretože môžu veci a situácie (zmluvy, jednania, smerovanie štátov, firiem a rodín) viac poškodiť ako vylepšiť. Zároveň, aj ony môžu byť rôznymi situáciami ohrozené alebo poškodené. Z tohoto pohľadu preto nevnímame zvolenie mužského kandidáta za prezidenta USA vôbec tak tragicky, skôr naopak.

 

V roku 2017 je veľmi dôležité naprávať resty z minulosti a je potrebné robiť zásadné a správne rozhodnutia. Všetky veci, veľké aj malé, je treba brať s najväčšou vážnosťou a všetko postupne naprávať podľa vyšších zákonov – teda podľa vesmírnych konov, nie pokrivených ľudských zákonov. V tomto období je viac ako inokedy treba podporovať to, čo je správne. Ale správne nie podľa nášho subjektívneho názoru a stanoviska, ale podľa toho ako to má byť naozaj – nakoniec pravda je vždy len jedna. To iba ľudia, ktorí chcú ospravedlniť svoje pokrivené charaktery, sa nás snažia presvedčiť o tom, že „liberalizmus“ je jediný správny životný postoj. Liberalizmus, nesprávne pochopený a v praxi realizovaný nemorálnymi a chamtivými ľuďmi je iba zrýchlenou cestou do „pekla“ – viď Starý zákon (Sodoma a Gomora).

 

VZŤAHY

Rok 2017 prinesie celkovú snahu o vylepšenie vzťahov. Toto je veľmi dôležité, pretože ak sa naozaj podarí vylepšiť a stabilizovať vzťahy, môže z toho neskôr vyplynúť zisk a môže to priniesť pozitívny obrat vo všetkých oblastiach života. Pozor ale, v aktuálnych vzťahoch môže tento rok nastať neočakávaná a zásadná zmena a môžu sa objaviť aj neočakávané prekvapenia, ktoré môžu zmariť nádeje. Je treba neustále zachovávať pokoj a rozvahu a zmierňovať konflikty a vznikajúce napätie.

 

Tento rok sa môžu „prevaliť“ mnohé mimomanželské vzťahy, pričom práve mnohým štandardným a legálnym vzťahom a rodinám hrozí koniec a krach.

Páry, ktoré sa snažia o potomstvo, môžu mať v roku 2017 problém s počatím, resp. keď sa aj počatie podarí je tu predpoklad zvýšenej miery potratov alebo narodenia poškodených detí. V tomto roku neodporúčame plánovanie tehotenstva alebo umelého oplodnenia. Pričom problémy môžu mať predovšetkým potomkovia ženského pohlavia.

 

ZDRAVIE

Z minulého roka pretrváva zvýšené riziko ohrozenia pečene (žltačka, zápaly, rakovina) a tiež pľúc – pozor na neliečené virózy, suché zápaly pľúc, tuberkulózu, pľúcne chlamýdie, …

Tento rok sa k tomu pridáva aj zvýšená možnosť srdcovo-cievnych ochorení (infarkty, mŕtvica) – u mužov je predpoklad zhoršenia zdravotného stavu v tejto oblasti, ale pre ženy môžu tieto ochorenia skončiť fatálne.

V tomto roku je ohrozené aj tenké črevo a celkovo trávenie – pozor na to čo jeme (zloženie potravín - umelé náhrady cukru, zdraviu škodlivý palmový olej, zdraviu škodlivé margaríny, obrovské množstvá konzervantov a dochucovadiel, kontaminovaná zelenina z Talianska, kontaminované mlieko zo Španielska, zdraviu škodlivé mäso a vajcia z Poľska, …- je načase, aby štátne orgány presne zadefinovali zdraviu škodlivé potraviny resp. jednotlivé zložky týchto potravín a aby vláda zakázala výrobu a dovoz takýchto potravín). Ďalej je samozrejme dôležité aj to, koľko toho jeme a kedy to jeme (v tejto súvislosti je vhodné riadiť sa výživovými odporúčaniami, ktoré nájdete v Lunárnom kalendári).

 

Väčší pozor si treba dávať na močový mechúr, močovody a ľadviny (úreky a prechladnutia).

 

FINANCIE

V podnikaní a vo financiách hrozia problémy. V tomto roku nie je vhodné zakladať nové spoločnosti, ani začínať nové veľké projekty – môže to trvať príliš dlho a nakoniec môžu aj tak skončiť neúspechom. Skôr sa odporúča rozvíjať a vylepšovať to, čo už existuje a funguje.

Aby sa minimalizovali finančné straty a straty všeobecne, je treba dlho a vážne zvažovať každý krok. Problémy sa môžu objaviť vtedy, ak nastane rozpor medzi vnútornou neistotou a vonkajším smerovaním. Tieto rozpory môžu potom spôsobiť krach plánov a konkrétnych projektov. Odporúča sa viera, trpezlivosť a vytrvalosť – to prinesie šťastie a úspech. Dobré je urobiť zásadné kroky v správnom okamihu (softvér Osobný poradca Profi, MobApp Osobný poradca do vrecka).

Tento rok sa neodporúča špekulatívne investovanie – napríklad na burze, aj keď vás makléri budú akokoľvek presviedčať o výhodných investíciách. To isté platí aj pre firmy – pozor na mnohosľubné investície, najmä pokiaľ je spoločnosť (alebo jej majiteľ) narodená - založená v znamení, ktoré môže mať v danom roku problémy (softvér Osobný poradca Profi).

 

OHROZENIE

V roku 2017 by si mali dať pozor všetky ženy, ale najmä mladé ženy a dospelé dcéry. Títo ľudia by nemali v tomto roku pokúšať svoje šťastie účasťou na rôznych rizikových podujatiach, nebezpečných športových súťažiach a adrenalínových športoch, kdekoľvek sa tieto akcie uskutočnia.

Energeticky podhodnotení, alebo oslabení, sú v tomto období aj ľudia Gua 1 a Gua 9 (jedno či muži alebo ženy).

Ohrozenie a oslabenie sa môže prejavovať vo všetkých oblastiach života týchto ľudí – zdravie, nehody, úrazy, havárie, financie, vzťahy. Samozrejme, stupeň ohrozenia je individuálny a závisí od viacerých faktorov, hlavne od ich fyzickej a mentálnej imunity a kondície.

 

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA

Nebezpečenstvo hrozí všeobecne z Južného smeru (nášho domu, bytu, nášho mesta, kraja, štátu, kontinentu). Dá sa predpokladať že problémy môžu hroziť tým štátom EÚ, ktoré sa nachádzajú na juhu únie – Taliansko, Španielsko, Portugalsko. Problémy môže ďalej spôsobovať aj nevyspytateľné Turecko. A samozrejme, bude sa naďalej riešiť migračná kríza, môže prísť aj ďalšia vlna prisťahovalcov z Juhu.

 

V roku 2017 nedoporučujeme uskutočňovať žiadne rekonštrukcie, prestavby a dostavby v Južnom paláci

(na pozemku s Južným vstupom, v dome alebo v byte s Južným vstupom, ale celkovo v každom priestore v Južnom paláci).

 

V tejto súvislosti by si väčší pozor mali dávať obyvatelia / užívatelia priestorov s južným vstupom – do bytu, domu, kancelárie, prevádzky. Upozorňujeme, že všeobecné odporúčania na úpravu - ošetrenie, ktoré nájdete na niektorých internetových stránkach, sú nepostačujúce a môžu situáciu ešte zhoršiť. Kvalitné ošetrenie priestoru je individuálne pre každý priestor. Závisí od individuálnej kombinácie všetkých hviezd, ktoré sa nachádzajú v južnom paláci v zložitej Loshu mriežke konkrétneho priestoru. Viac informácií nájdete v Učebnici Feng Shui I. – Teória a Prax (ebook na Martinus.sk, Martinus.cz a iBookStore) a v softvéri Feng Shui Master / Home Master, alebo na profesionálnom školení.

 

Ťažší rok, najmä v oblasti zdravia, by mali očakávať ľudia, narodení v roku Zajaca. Pozor na zdravie si však musia dať aj ľudia v znamení Psa a Koňa. Doporučujeme starať sa o seba, chodiť na preventívne prehliadky a dodržiavať zdravý životný štýl - menej stresov a veľa pohybu na čerstvom vzduchu. Toto obdobie je pre tieto znamenia vhodné na zbavenie sa nevhodných návykov a rôznych závislostí.

 

Psom odporúčame poriadne si preveriť všetky zmluvy a dohody a nerobiť unáhlené rozhodnutia.

 

Šťastie, návrat stratených pozícií a postup vpred čaká ľudí narodených v znamení Draka.

 

Nečakané šťastie, nové príležitosti a tiež možnosť narodenia dieťaťa prináša tento rok Hadom.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ak Vás zaujímajú Vaše individuálne denné predpovede, ktoré vychádzajú z dátumu narodenia podľa tradičnej čínskej astrológie, stiahnite si do mobilu alebo tabletu svoju Osobnú Aplikáciu 

OSOBNÝ PORADCA

Predpovede si prečítate v textovej forme, aplikáciu môžete používať pre neobmedzený počet osôb, jej používanie je veľmi jednoduché a môžete si ju ľubovolne prefarbovať podľa svojich pocitov a potrieb.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tu sú VŠEOBECNÉ ROČNÉ PREDPOVEDE

pre jednotlivé ZNAMENIA v lunárnom roku OHNIVÉHO KOHÚTA :

 

Potkan

Tento rok je šťastný. Rok je priam nabitý prácou a rôznymi možnosťami. Preto hrozí prepracovanie a s tým súvisiace menšie zdravotné problémy. Šťastena praje a prinesie pozitívne zmeny v živote.

Možnosť nového vzťahu. Pozor si však tento rok treba dávať najmä na investície a nádejné plány,

v prípade nerozhodnosti si nechajte poradiť od nezaujatej osoby.

 

Krajiny :      Izrael, Severná Kórea, Južná Kórea

Politici :       Radoslav Procházka, Ivan Mikloš

Osobnosti : Dara Rolins, Marek Majeský, Patrik Švajda, pápež František I., Veronika Veles-Zuzulová

 

Byvol

Tento rok je dobrý. Môžu sa však objaviť finančné problémy, preto neodporúčame žiadne riskantné

kroky v súvislosti s peniazmi. Hrozí strata majetku, preto odporúčame vyrovnať všetky podĺžnosti.

Pokiaľ však Byvol urobí správne rozhodnutie v správnom čase, je tu aj možnosť finančného

úspechu a získania peňazí z nečakaných zdrojov.

 

Krajiny :      Čína, Juhoafrická Republika

Politici :       Igor Matovič, Daniel Lipšic, Juraj Miškov, Jozef Kollár, Barack Obama

Osobnosti : Soňa Müllerová, Richard Müller, Maťo Ďurinda, Boris Filan, Napoleon Buonaparte

 

Tiger

Tento rok je priemerný. Prichádzajú problémy takmer vo všetkých oblastiach života. Je treba sa vyvarovať riskantných investícií, pretože je tu riziko straty financií. Tieto problémy sa však dajú vyriešiť, pomoc príde. Preto sa netreba poddávať smútku a sklamaniu a vzdávať sa.

 

Krajiny :      Belgicko, India

Politici :       Renáta Zmajkovičová, Andrej Danko, Gábor Gál, A. P. Jaceňuk, J. V. Stalin,

Osobnosti : Zuzana Tlučková, Helena Krajčiová, Palo Habera, Ján Kuric, Ibrahim Maiga

 

Zajac

Tento rok je ťažký. Prichádzajú prekážky a nezdary, peniaze neprichádzajú tak, ako sa očakávalo. Nečakané finančné výdavky. Problémy v práci sa síce podarí zdolať, ale toto obdobie prinesie mnohé sklamania a frustrácie. Pozor na zdravie – je správny čas skoncovať s nesprávnymi návykmi a dodržiavať zdravú životosprávu.

 

Krajiny :      Kanada

Politici :       Peter Pelegrini, Andrej Kiska, Miroslav Lajčák, Viktor Orbán

Osobnosti : Monika Hilmerová, Juraj Kemka, Matej Landl, Ady Hajdu, Johny Depp, Jet Li

 

Drak

Tento rok je šťastný. Prinesie veľa radosti, šťastia a pohody. Obdobie je vhodné na nadväzovanie nových priateľstiev, obchodných kontaktov. Možný je postup v práci. Peniaze a pozície, ktoré sa zdali byť stratené, prichádzajú naspäť. V tomto roku je  tu možnosť podpisu zmluvy, vyhľadania právnej pomoci alebo angažovania sa v právnej záležitosti niekoho iného.

 

Krajiny :      Vietnam

Politici :       Róbert Fico, Ivo Nesrovnal, Milan Rastislav Štefánik, Vladimír Putin

Osobnosti : Petra Polnišová, Kvetka Horváthová, raper Rytmus, Marián Miezga, Alexander Bárta

 

Had 

Tento rok je vo všeobecnosti veľmi šťastný a úspešný. Každý však zožne presne to, čo zasial. Možný je postup v práci a prílev financií. Úspech prichádza prakticky na každom kroku. Rodinný život by mal byť tiež šťastný. Rok prináša aj možnosť narodenia dieťaťa.

 

Krajiny :      Poľsko, Maďarsko, Fínsko, Dánsko, Grécko

Politici :       Ľudovít Kaník, Boris Kolár, Marián Kotleba, Ivan Gašparovič, Václav Klaus

Osobnosti : Zlatica Puškárová, Lukáš Latinák, Filip Tůma, Peter Sagan, Dominika Cibulková

 

Kôň

Tento rok je naozaj dobrý. Problémy budú iba minimálne, ale postup vpred bude „brzdený“, čo môže priniesť nervozitu. V rodine sa tiež objavia dobré správy. V tomto období je dôležité zachovať pokoj, rozvahu a nedať sa ničím vyviesť z rovnováhy. S optimizmom a elánom pracujte na začatých projektoch. Pri všetkom čo robíte je dôležité počúvať najmä svoju intuíciu.

 

Krajiny :       Nemecko

Politici :       Angela Merkelová, David Kameron, Francois Hollande, Vladimír Mečiar

Osobnosti : Zdena Studenková, Nela Pocisková, Peter Marcin, Jožo Ráž, Adam Žampa

 

Ovca 

Tento rok je problémový. Prináša hádky a konflikty najmä doma. Obdobie bude zvádzať na prílišné užívanie si pôžitkov. Zábava môže byť, ale dôležité je rozumne narábať s investíciami.

Napriek tomu rok prináša aj nečakné šťastie, kedy sa objavia mnohí starí známi, ale aj mnoho nových dôležitých kontaktov, vďaka ktorým bude možné uskutočniť všetky nápady a plány.

 

Krajiny :       Rusko, Ukrajina

Politici :       Richard Sulík, Mikuláš Dzurinda

Osobnosti : Henrieta Mičkovicová, Peter Sklár, Andy Kraus, Jozef Vajda, Halina Pawlowska

 

Opica

Tento rok je dobrý. Je tu možnosť realizácie nápadov a plánov a presadenia sa v práci. Financie budú tiež dobré. Prichádzajú  mnohé spoločenské aktivity, nové kontakty a známosti. Pozor však, aby nebola zanedbaná rodina a partner. V tomto období je dôležité snažiť sa dosiahnuť zdravú rovnováhu medzi súkromím a prácou.

 

Krajiny :      Slovensko, Čechy, Amerika, Švajčiarsko, Španielsko, Saudská Arábia

Politici :      Monika Beňová, Iveta Radičová, Peter Kažimír, Miloš Zeman

Osobnosti : Adela Banášová, Dano Heriban, Michal Kubovčík, pápež Ján Pavol II.

 

Kohút

Tento rok je dobrý. Začiatok roka preverí trpezlivosť a vytrvalosť, ale nakoniec sa aj dlhotrvajúce problémy vyriešia bez väčšej námahy. Ale rok prináša aj veľa tvrdej práce. Prichádza však podpora z okolia, aby sa možnosti, ktoré sú k dispozícii, mohli patričným spôsobom využiť. Neodporúča sa konať unáhlene, najmä v rodinných záležitostiach. Je treba krotiť sklon k hádkam a kritike.

 

Krajiny :      Rakúsko, Holandsko, Japonsko, Európska únia

Politici :       Daniel Krajcer, Pavol Frešo, Vladimír Palko, Štefan Harabin, Alexander Dubček

Osobnosti : Marta Sládečková, Táňa Radeva, Emil Horváth, Michal Hudák, Jeniffer Aniston

 

Pes

Tento rok je ťažký. Prichádzajú problémy s autoritami, zdravotné problémy a ďalšie ťažkosti. Nedarí sa ani v milostných záležitostiach. Peniaze prichádzajú ťažko, je potrebné vynaložiť veľa úsilia. Hrozí strata zamestnania, alebo pozície v práci a v podnikaní. Je treba si dôkladne preveriť všetky informácie, ktoré sa týkajú vašich dohôd a projektov.

 

Krajiny :      Francúzsko, Taliansko, Sýria

Politici :       Béla Bugár, Ján Počiatek, Zsolt Simon, Alojz Hlina, Donald Trump

Osobnosti : Zuzana Šebová, Adriana Kmotríková, Michaela Čobejová, Ivan Letko, Madonna

 

Prasa

Tento rok je problematický. Problémy sa prejavia najmä v práci, prekonávanie prekážok bude stáť veľa úsilia, námahy, trpezlivosti a kompromisov. Rok však prinesie aj šťastie, nové priateľstvá a možné sú aj prírastky do rodiny. Láska a rodinné vzťahy by mali byť v tomto roku v poriadku.

 

Krajiny :      Anglicko, Turecko

Politici :       Róbert Kaliňák, Ján Fígeľ

Osobnosti : Celeste Buckingham, Peter Nagy, raper Ego, Ján Ďurovčík, Maroš Kramár,

                  Petra Vlhová

 

   

® HERMES Feng Shui s.r.o.

Tradícia stránky od roku 1998

info@moja-apka.sk

© Hermes All rights reserved