UKÁŽKY VYPRACOVANIA PROJEKTU BYTU

 

PROJEKT ZMIEN, ÚPRAV A HARMONIZÁCIE BYTU PODĽA FENG SHUI
Pokiľ je to nutné z hľadiska feng shui a možné z hľadiska stavebného,

vypracováva sa mimo projektu Harmonizácie i projekt Zmien a Úprav.

BYT - PÔVODNÝ STAV

PÔVODNÝ STAV - ROZMERY

ZMENY  A  ÚPRAVA
Byt kúpil po predchádzajúcich majiteľoch slobodný, samostatne zarábajúci mladý muž,

pracujúci v zahraničí, a mal svoje konkrétne predstavy.

Byt sme najskôr museli analyzovať a to z dôvodu zdravotných problémov u predchádzajúcich majiteľov, ktorí ho predávali. 

Najskôr boli navrhnuté úpravy problematických častí priestoru. Projekt búracích prác posúdil zodpovedný statik. Stavebné úpravy a búracie práce sa predložili na schválenie.

Následne sa určilo nové dispozičné riešenie bytu, vhodné pre nového užívateľa,

navrhla sa i ďalšia možná alternatíva do budúcnosti (umiestnenie detskej izby).

Vypracoval sa pôdorys s novými rozmermi a následne sa vyhotovil 

projekt  ladenia a harmonizácie bytu

PÔVODNÝ STAV

ODSTRÁNENIE PRIEČOK A DVERÍ

NOVÝ STAV

DOPLNENIE PRIEČOK

NOVÉ ZÁKLADNÉ ROZMIESTNENIE - ZMENA VYUŽITEĽNOSTI MIESTNOSTÍ

PRÍPADNÁ ÚPRAVA DO BUDÚCNOSTI
Kedykoľvek, keď to bude potrebné, je možné dorobiť ľahkú priečku

a zmeniť využitie miestnosti napríklad na detskú izbu.

Ak si všimnete, kde sa nachádza nová spálňa, dáte nám iste zapravdu, že teraz sa už dieťa

nestane nedobrovoľným poslucháčom a súkromie rodičov tak nebude ničím a nikým rušené.

ZÁKLADNÝ PROJEKT ZMIEN A ROZMEROV

ĎALEJ NASLEDUJE PROJEKT LADENIA A HARMONIZÁCIA PRIESTORU

3 STRANY - MANUÁL K PROJEKTU - VYSVETLIVKY A POSTUPY

PROJEKT - CENTRÁLNA POZÍCIA

PROJEKT 6 STRÁN - MIESTNOSŤ PO MIESTNOSTI
V projekte sa nachádzajú farby stien, podlahové krytiny s určením materiálu a jeho vonkajšieho prevedenia, umiestnenie osobného nábytku - postele, sedačky, umiestnenie ochranných prvkov, stimulačných prvkov, návrh presnej symboliky a umiestnenia obrazov, sošiek, ďalšieho osobného, ale aj úžitkového nábytku, umiestnenie osobných a užitkových predmetov, typ materiálu - farba 

- presný odtieň, prípadné poznámky zmeny úpravy a alternatívy, ...

Výstupy sú zo softvéru Feng Shui HomeMaster / Master.

ĎALEJ NA POŽIADANIE OBDRŽÍTE

KOMPLEXNÉ ANALÝZY A ROZBORY OSÔB OBÝVAJÚCICH PRIESTOR

cca 15 strán A4 pre 1 osobu

ukáźka

NAZAD